Ενημερωθείτε για την υγεία σας

Heel pain

Πτερναλγία – Πόνος στην Πτέρνα

Η πτέρνα είναι ένα ειδικά κατασκευασμένο μέρος του σώματος μας έτσι ώστε να απορροφά τους κραδασμούς όταν περπατάμε ή όταν τρέχουμε. Ο πόνος στη πτέρνα, στις περισσότερες των περιπτώσεων οφείλετε… [Περισσότερες Πληροφορίες]

Foot Arthritis
Αρθρίτιδα στα Πόδια

Η αρθρίτιδα είναι μια γενική ορολογία που χρησιμοποιείται για φλεγμονή στις… [Περισσότερες Πληροφορίες]

Callus on foot
Κάλοι στα πόδια

Όταν περπατάμε ή όταν στεκόμαστε, η πτέρνα είναι το σημείο που πρώτα φορτίζεται με… [Περισσότερες Πληροφορίες]